ALIANCES

Com a entitat compromesa socialment tenim unes linees que s’ajusten a altres objectius més globals que ens redefineixen. És el cas del PACTE NACIONAL PER A LA INTERCULTURALITAT CATALUNYA 2019, de l’EDUCACIÓ 360º(educació a temps complert) , o de LLIURES (País lliure de pobresa, d’exclusió i de desigualtats), ESPORT SOM TOTS (Manifest contra la privatització de les polítiques de l’esport i l’activitat física de Catalunya)

PACTE NACIONAL PER A LA INTERCULTURALITAT CATALUNYA 2019

Hem sigut emplaçades per prendre part en el Pla Nacional per la Interculturalitat de la Generalitat de Catalunya dins del pla de Barris de Blanes.

Després de la reunió de treball hem proposat en el procés participatiu unes linees en les que estem disposades a realitzar proximament en el marc del PNI i que enviarem a la Generalitat per tal d’implementar en la millora de la interculturalitat.

Us deixem aquest enllaç on podreu consultar tota la documentació del PNI

https://participa.gencat.cat/processes/interculturalitat

PROPOSTES QUE APORTEM:

QUE PODEM FER?

IGUALTAT: Donar a coneixer referents d’exit dins de l’esport, embaixadores de la nostra entitat. Xavi Marina i Mel Serrano

Campanyes informatives per combatres els estereotips de gènere.

DIVERSITAT: Fer públiques les dades de diversitat amb les que treballem cada temporada, fer-ne difussió a les xarxes socials. i una memòria oberta a la ciutadania i les entitats.

INTERACCIÓ POSITIVA: Oferir un espai de trobada on conèixer la vivència de la temporada d’altres entittats del territori amb fins comuns, socials, esportius, d’inclusió, etc.

QUE ESTEM FENT ARA COM A ENTITAT?

IGUALTAT:Oferir a tothom accés a l’esport.

Referents positius per la pràctica de l’esport.

DIVERSITAT. Com a entitat som diversos, en gènere i amb origen.

INTERACCCIÓ POSITIVA: Accès igualitari a l’esport. Facilitem beques per per la realització de l’esport que els agrada als infants.

https://www.educacio360.cat/
https://www.esportsomtots.cat/
https://projectelliures.cat/
https://participa.gencat.cat/processes/interculturalitat