PROJECTE DE VOLUNTARIAT

Entenem el voluntariat com les persones que pels seus valors vol col·laborar en els nostres projectes aportant el seu temps i les seves capacitats a canvi d’un projecte engrescador i social a la comunitat esportiva i social.

Les tasques que es realitzaran són bàsicament l’acompanyament en els entrenament de diferents disciplines segons el club on faci de voluntari/a. Fent les tasques requerides per dur a terme els entrenaments amb infants i els partits del cap de setmana, cura de material d’entrenament, dur a terme els entrenaments específics o técnics.

Com a entitat social ens comprometem a assegurar als voluntaris/es per dur a terme la seva tasca esportiva igualment que tenir els documents requerits per la pràctica esportiva en el club triat.

Expedirem un document de compromís a tres parts, club- voluntari/a- associació, per realitzar les accions de voluntariat durant el temps que es pacti entre totes les parts.

PROJECTE DESTINATARIS ACTIVITATS CONTACTE

XTRA ESPORT Joves +16anys extra escolars Natalia Bressan

a les escoles.

INSERT ESPORT Joves +16 anys Suport Entrenaments Demba Drammeh

als clubs.

PROGRAMA ROSA Joves +16 anys Campanyes per la Isabel Gaitan

igualtat de gènere. Miquel Pons

Projecte Alternatiu Habitacional: Persones migrants 

Responsable d e pràctiques: Raquel Arbó i Isabel Gaitan

Voluntariat: 

Recursos educatius i comunitaris: UEC: Miquel Pons