PROGRAMA ROSA

En homenatge a la Rosa, la dona emprenedora, visionària i valenta que va lluitar tota la seva vida pels més desfavorits, en especial les dones.

Programa Rosa parteix de l’exitosa experiència del projecte Xtra Esport ( tres cursos) on hem detectat la necessitat de bolcar-nos encara més en facilitar la pràctica de l’esport femení. Malgrat ens dolgui encara hi ha diferències en l’accés a l’esport segons gènere ( aspectes culturals, econòmics i tan determinants a vegades com els horaris ). Davant aquestes dificultats, moltes noies deixen de fer esport en arribar a l’institut, a partir dels 12 anys, quan d’altra banda, és determinant per la seva salut.

Aquest programa consiteix en dos projectes:

1.- Projecte Federació.

Consisteix en potenciar l’esport femení subvencionant les fitxes ( mútues federatives) de les jugadores en els diferents esports.

Properament (novembre) farem la donació dels xecs als següents clubs:

Club Vòlei de Blanes 2014

Club Futbol Sala Blanesport’83

2.- Projecte Equip.

Consisteix en realitzar una campanya informativa als instituts de secundària de Blanes basada en la coeducació en l’esport per incentivar l’esport femení com a eina de salut. I becar 5 equips locals per continuar fent esport en femení a Blanes.

Presenta una primera fase de conscienciació dels alumnes i famílies pel que fa a la coeducació en l’esport i realitzar l’aportació econòmica en forma de beques a 10 noies/dones. Setembre-desembre 2019.

La segona fase culmina en becar 5 equips femenins de Blanes. La implementarem amb l’ajud del Institut Catala de la Dona i inversions solidàries ja siguin publiques o privades en el periode gener- juliol 2020.