Projecte Xtra Esport

Objectiu:

La nostra tasca és vetllar per la integració social del infants amb risc social o vulnerables mitjançant l’esport (activitats extraescolars esportives) Volem fem prevenció per què aquests infants tinguin un grup referent per la seva vida diària.

Volem remarcar que la igualtat en aquest projecte no només és en a l’àmbit econòmic, també pel que fa a gènere, l’accés a l’esport femení també és un dels objectius d’aquest programa.

És un projecte que vol vetllar per la igualtat d’oportunitats dels infants a accedir a l’esport, en concret a l’esport de base que es realitza als col•legis. La pràctica de l’esport pot afavorir als infants i les seves famílies a la integració social en el territori. Volem oferir places d’extraescolars per aquests infants per la seva dificultat d’accedir al temps de lleure esportiu. Millorar el teixit social de l’infant i la seva família.

Volem arribar al màxim d’infants derivats per serveis socials i serveis especialitzats EIPP, per oferir les places d’extraescolars esportives. Per aquest motiu volem contactar amb els CEIPs dels barris històricament més desfavorits i ampliar a tots els altres CEIPs de Blanes, en properes edicions d’implantació del programa.

METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ

Derivació des dels Serveis Socials de Blanes, Serveis especialitzats, fer un llistat per CEIP.

Acollida i Acompanyament al servei d’extraescolars, fent una reunió prèvia amb les famílies participants.

Valoració mitjançant unes fitxes de registre els punts exposats en els objectius específics.

Avaluació i trasllat de la informació obtinguda als serveis que han derivat.

Agents socials

ÀREA SOCIAL de l’Ajuntament de Blanes

EIPP SELVA MARÍTIMA

IES S’Agulla (TIS) http://www.institutsagulla.cat/

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Serveis Socials Especialitzats- SIFE

http://www.educacio360.cat